Vraagouders

Uw kind, het stralend middelpunt!

Hoe werkt gastouderopvang?

Gastouders zijn goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Ze zijn gedreven en houden van het omgaan met kinderen. Ze zien het als een uitdaging om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Tevens volgen zij deze ontwikkeling en houden in de gaten of deze voorspoedig verloopt. 

Gastouders, de volwassen huisgenoten en andere mensen die regelmatig de opvanglocatie bezoeken worden opgenomen in het Personenregister Kinderopvang. Hier kan iemand pas in worden opgenomen als de persoon een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag kan overleggen. Door opgenomen te worden in het register gaat men akkoord met een dagelijkse screening op nieuwe strafbare feiten.

Daarnaast werken wij met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld om de veiligheid van de kinderen zo goed mogelijk te waarborgen. Gastouders ontvangen minstens eens per jaar een uitgebreide scholing over deze meldcode.

De opvanglocatie wordt jaarlijks door ons gastouderbureau getoetst en gecontroleerd op veiligheid en hygiëne. Ook de GGD controleert de opvanglocatie in ieder geval voor aanvang van de opvang. Daarnaast houdt zij steekproeven onder alle geregistreerde opvanglocaties. Hier kunt u meer lezen over de richtlijnen rondom veiligheid en hygiëne van de opvanglocaties.


Gastouderbureau Noorderlicht werkt alleen met geregistreerde gastouders.

( Of gastouders die zich laten registreren). Een gastouder die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang ( LRK) voldoet standaard aan een aantal minimale eisen. Deze zijn wettelijk vastgelegd en zonder deze kwalificaties mag een gastouder niet geregistreerd worden.

Een geregistreerde gastouder beschikt altijd over minimaal een MBO2 diploma met een pedagogisch component. Tevens beschikt zij over een geldig certificaat EHBO aan kinderen, is zij opgenomen in het Personenregister KInderopvang en beschikt zij over een geldig ID bewijs. Daarnaast moet ook de opvanglocatie aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Na toetsing door de GGD worden de locatie en de gastouder dan samen onder één nummer opgenomen in het LRK. Ook gastouders ontvangen een inspectierapport.

Benieuwd naar de inspectierapporten van de gastouders? Hier vindt u alle gastouders die door Gastouderbureau Noorderlicht worden bemiddeld. Indien u op de naam van de gastouder klikt komt u op zijn / haar pagina en vindt u de inspectierapporten.


Een gastouderbureau is geen werkgever voor gastouders. Gastouders zijn zelfstandig ondernemers of freelancers die de opvang van kinderen verzorgen. Het bureau bemiddelt tussen de gastouder en de vraagouder en ondersteunt het proces waar nodig. Tevens verzorgt het bureau de kassiersfunctie, een wettelijke verplichting om in aanmerking te kunnen komen voor kinderopvangtoeslag. Ons bureau zorgt ervoor dat u geen administratieve rompslomp heeft. Dit hele proces nemen wij u uit handen. We beschikken over een handig online registratiesysteem waarmee alles makkelijk oproepbaar is en blijft. Dus jaaropgaven kwijtraken is er niet meer bij!

De procedure

Hieronder staat beschreven welke stappen er genomen worden voordat daadwerkelijk tot opvang kan worden overgegaan.


Ouder meldt zich vrijblijvend en kosteloos aan. Dit kan per mail of telefoon.


  • Er volgt een oriënterend gesprek aan de telefoon,
  • Er wordt een afspraak gemaakt om bij u thuis langs te komen,
  • Een gastouderconsulent inventariseert samen met u de vragen en wensen,
  • Wij gaan op zoek naar een passende gastouder,
  • Er volgt een kennismakingsgesprek samen met onze consulent en de gevonden gastouder,
  • Indien het niet klikt, gaan we uiteraard op zoek naar een andere gastouder,
  • Als het wel klikt worden er daarna wendagen afgesproken, dagen waarop uw kind en uzelf kunnen uitproberen of de opvang écht bevalt.
  • Bevalt de gastouder; dan spreken we nogmaals af, dit keer voor een inhoudelijk gesprek, het zogeheten koppelingsgesprek. Hierin wordt de inhoudelijke zorg vastgelegd. Wat eet uw kind graag, gebruikt hij / zij medicijnen, wanneer moet hij / zij slapen of naar school?
  • Ook tekenen we dan de contracten. De eerste maand is een proefmaand waarbij alle partijen zonder opgaaf van reden kunnen opzeggen.
  • De opvang gaat van start! Pas nu gaat u betalen voor onze dienstverlening.


Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl