Gemeente Hoogezand - Sappemeer

Uw kind, het stralend middelpunt!

Gemeente Hoogezand - Sappemeer

Hoogezand is een plaats in de provincie Groningen in Nederland.

Het is ook de naam van de voormalige gemeente die in 1949 met de gemeente Sappemeer is opgegaan in de huidige gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Hoogezand is de tweede plaats in de provincie Groningen na de gelijknamige stad.

De naam verwijst naar een hooggelegen plek in het veen, het Hooge Sandt.

Het Hooge Sandt werd in 1618 doorsneden door het graven van een kanaal,

het Winschoterdiep (dat liep door de huidige Meint Veningastraat en Hoofdstraat), bedoeld om het veen te ontginnen.

Op deze plek ontstond een nederzetting.

Het jaar 1618 geldt als officieel stichtingsjaar van de plaats.

Toen de vervening ten einde liep ontstond er rond de plaats landbouw,

waarop W.A. Scholten in 1841 in Foxhol een aardappelmeelfabriek stichtte.

Ongeveer op hetzelfde moment werd in Hoogezand de aardappelmeelfabriek

van Tonden gesticht.

Daarmee begon de groei van de plaats Hoogezand.

Het oorspronkelijk grotere Sappemeer werd daarbij voorbijgestreefd.

De scheepsbouw (de zg. dwarshellingen) langs het Winschoterdiep heeft

aanzienlijk bijgedragen aan de groei van Hoogezand.

De families Hooites en Beukema kwamen rond 1870 met hun strokartonfabriek.


Bron: Wikipedia.org

Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl