Gemeente Groningen

Uw kind, het stralend middelpunt!

Gemeente Groningen

Groningen is een gemeente in de Nederlandse provincie Groningen, gecentreerd rond de stad Groningen. De stad heeft een oppervlakte van 83,69 km² (waarvan 4,1 km² water). De huidige gemeente ontstond op 1 januari 1969 toen de voormalige gemeenten Hoogkerk en Noorddijk en een deel van de gemeente Bedum (Beijum) bij Groningen werden gevoegd.


Groningen ontwikkelde zich in ruim twee honderd jaar van een gemeente met ruim 23.000 inwoners in 1795 tot een gemeente met

ruim 190.000 inwoners in 2010.

Een deel van de stijging is te danken aan de annexaties

die in de loop der tijd plaatsvonden.

Zo werd in 1884 een stuk van de gemeente Haren geannexeerd

rond de Van Mesdagkliniek, waarbij de grens ten

zuiden van de Helperlinie werd gelegd.

In 1969 werden de hele gemeenten Noorddijk en Hoogkerk

en delen van de gemeenten Adorp, Bedum en Haren

toegevoegd aan het grondgebied van Groningen.

Deze enorme annexatie omvatte de dorpen Bangeweer, Dorkwerd,

Eelderwolde (het deel dat daarvoor onder Haren viel),

Engelbert, Euvelgunne, Harssens (deels), Hoogkerk,

Kinderverlaat, Kleiwerd, Koningspoort, Leegkerk,

Middelbert, Noorddijk, Noorderhoogebrug, Oosterhoogebrug,

Oude Harssens (deels), Oude Roodehaan, Pannekoek,

Paddepoel (deels), Peizerweg, De Poffert (deels),

Roodehaan, Ruischerbrug, Selwerd, Slaperstil, Vierverlaten en Zuidwending.


In 1987 werd een deel van het gehucht Matsloot geannexeerd

van de Drentse gemeente Roden.

In 1998 werd Bruilweering geannexeerd van de Drentse gemeente Eelde.

In 2012 werd een ruil van grondgebied met de gemeente Slochteren

(Engelbert en Middelbert tegen de bouwgrond van stadswijk Meerstad) voorgesteld maar vervolgens weer afgeblazen.

Bron: Wikipedia.org

Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl