Wat doen wij voor de bureaukosten?

Uw kind, het stralend middelpunt!

Wat wij doen voor de bureaukosten:

•Het begeleiden van gast-en vraagouders;

 

•Adverteren voor gast-en vraagouders;

 

•Voldoen aan alle wettelijke eisen die de Wet kinderopvang stelt;

 

•Training geven aan gastouders betreffende signaleren kindermishandeling;

 

•Lidmaatschap van de geschillencommissie ( externe klachtencommissie );

 

•Lidmaatschap van de Brancheorganisatie Kinderopvang;

 

•Investeren in ICT;

 

•Verplichte opleidingen / cursussen voor medewerkers;

 

•Personele kosten / huisvesting;

 

•Uitvoeren van de kassiersfunctie / debiteurenrisico;

 

•Aanleveren gegevens aan de belastingdienst;

 

•Onderhouden van de website;

 

•Betalen abonnementsgelden voor Portabase ( Het online administratiesysteem);

 

•Overheadkosten;

 

•Organiseren van thema avonden voor zowel gast- als vraagouders;

 

•Vergoeden van verplichte cursussen voor onze gastouders;

 

•Kennisverbreding en verdieping voor onze gast- en vraagouders;

 

•Contacten met gemeenten betreffende het landelijk register; (Bijschrijven, mutaties, e.d.).

 

•(Deels) betalen van de legeskosten voor het registreren en wijzigen in het Landelijk Register Peuterspeelzalen en Kinderopvang.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl