Wat doen wij voor de bureaukosten?

Uw kind, het stralend middelpunt!

Wat wij doen voor de bureaukosten:

•Het begeleiden van gast-en vraagouders;

 

•Adverteren voor gast-en vraagouders;

 

•Voldoen aan alle wettelijke eisen die de Wet kinderopvang stelt;

 

•Training geven aan gastouders betreffende signaleren kindermishandeling;

 

•Lidmaatschap van de geschillencommissie ( externe klachtencommissie );

 

•Lidmaatschap van de Brancheorganisatie Kinderopvang;

 

•Investeren in ICT;

 

•Verplichte opleidingen / cursussen voor medewerkers;

 

•Personele kosten / huisvesting;

 

•Uitvoeren van de kassiersfunctie / debiteurenrisico;

 

•Aanleveren gegevens aan de belastingdienst;

 

•Onderhouden van de website;

 

•Betalen abonnementsgelden voor Portabase ( Het online administratiesysteem);

 

•Overheadkosten;

 

•Organiseren van thema avonden voor zowel gast- als vraagouders;

 

•Vergoeden van verplichte cursussen voor onze gastouders;

 

•Kennisverbreding en verdieping voor onze gast- en vraagouders;

 

•Contacten met gemeenten betreffende het landelijk register; (Bijschrijven, mutaties, e.d.).

 

•(Deels) betalen van de legeskosten voor het registreren en wijzigen in het Landelijk Register Peuterspeelzalen en Kinderopvang.

Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl