Gemeente Zuidhorn

Uw kind, het stralend middelpunt!

Gemeente Zuidhorn

Zuidhorn is een gemeente in de provincie Groningen in Nederland. De hoofdplaats is het gelijknamige dorp Zuidhorn.

Op 1 januari 2014 telde de gemeente 18.873 inwoners.

De huidige gemeente ontstond op 1 januari 1990 door het samenvoegen

van de vier gemeentes Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn.

Deze vier gemeentes zijn nog terug te zien in de gemeentevlag,

waarbij de vier groene 'zwanen' staan voor de vier voormalige gemeentes.

De gemeente maakt geografisch en economisch deel uit van het Westerkwartier

en was van oorsprong vooral op de landbouw gericht.

Door de aansluiting op de wegverbinding (N355) en treinverbinding

tussen Groningen en Leeuwarden, de toegenomen automobiliteit,

het afnemen van het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw

en het door de provincie Groningen aanwijzen van het dorp Zuidhorn

als groeikern (na 1960) werd de gemeente steeds meer een

forensengemeente gericht op vooral de stad Groningen.

Het dorp Zuidhorn is daardoor relatief veel sterker gegroeid

dan de andere kernen binnen het gebied en de bevolking

is er relatief gezien hoger opgeleid.

Zuidhorn is een relatief welvarende gemeente, mede doordat er een aardgasveld

en een geschikte grondlaag voor de opslag van dit gas is aangetroffen

ten noorden van het dorp Grijpskerk, wat aanleiding was voor de NAM

voor de exploitatie van dit veld en de plaatsing

van een opslagfaciliteit voor het opvangen van korte pieken in het gasverbruik.

Binnen de huidige gemeente liggen de oude cultuurlandschappen Middag en Humsterland, ook wel samen aangeduid als Middag-Humsterland.

Dit gebied ligt rond en boven het dorp Oldehove en is het oudste

cultuurlandschap van West-Europa.

Het werd in 2007 aangewezen als Nationaal Landschap en staat op de nominatie voor de UNESCO-werelderfgoedlijst.


Bron: Wikipedia.org

Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl