Nieuws

Uw kind, het stralend middelpunt!

Nieuws!


24-09-2020


Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken.

Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen.

Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is.

In deze nieuwe versie zijn ook weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hier.


20-03-2020


Brief van de brancheorganisatie Kinderopvang aangaande de Coronamaatregelen.


Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang.

Deze maatregeltreft veel ouders.

Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen.

In deze brief lichten we een aantal zaken toe.

Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen

 van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden.

Ook moet voorkomenworden dat door deze crisis een deel van de

kinderopvang –door gebrek aan inkomsten –omvalt.

Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend

verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen.

Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.

Veel kinderenzijn nu thuis terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan.

Uw kosten lopen door,misschien maakt u zich daarover zorgen.

We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als branchepartijen(Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvangen Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel,achteraf gaatcompenseren.

We waarderen het zeer dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheidkunnen nemen.

Als drie partijen ontwikkelen we voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en zijn zeer bereid mee te werken aan een oplossing. We zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk staatssecretaris.

Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang

(zie voor het volledige overzicht van cruciale beroepen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen),

is er wel kinderopvangbeschikbaar.

Heeft éénouder een cruciaal beroep,dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen.

Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school.

Aan meer dan regulier gebruik van de kinderopvang zijn geen kosten verbonden voor ouders.

De huidige noodopvang geldtvoor de periodetoten met 28 april.

We blijven u informeren over de oplossingen waar we aan werken zodat u weet waar u aan toe bent.
Heeft u vragen kijk dan op

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang,

www.boink.info/coronavirus-kinderopvang,

www.kinderopvang.nl/dossiers/dossier?dossierid=4352540672&title=Coronavirusen www.maatschappelijkekinderopvang.nl/corona-virus-kinderopvang


Kunt u het antwoord op uw vraag daar niet vinden dan kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie of met één van onze medewerkers via

informatie@kinderopvang.nl of 079 363 81 05.

Wij blijven graag in contact en wensen u in deze spannende tijd en veel sterkt eeneen goede gezondheid.


Vriendelijke groet,

Felix Rottenberg, voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang

MoniqueVreeman, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

01-01-2020

Nieuwe tarieven kinderopvangtoeslag 2020


Per 1 januari 2020 gelden nieuwe maximum uurprijzen gastouderopvang.

De maximum uurprijs is het bedrag tot waaraan een ouder een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De nieuwe bedragen staan in het Besluit kinderopvangtoeslag,

dat recentelijk gepubliceerd is.

Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag opnieuw vastgesteld.

Deze worden aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling.

De maximum uurprijzen voor 2020 worden met 1,89% verhoogd als gevolg van de indexering.

Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn veel ouders per saldo minder kwijt aan kinderopvang.

In 2020 zal de maximum uurprijs voor gastouderopvang € 6,27 bedragen.01-04-2019

Gastouderbureau Noorderlicht is nog steeds op zoek naar gastouders.


Werk jij graag met kinderen? Ben je zelfstandig, flexibel en pedagogisch onderlegd? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou.Vanwege groeiende vraag zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om als gastouder aan de slag te gaan. We zijn vooral op zoek naar gastouders die aan de slag willen bij ouders thuis. ( Nanny's) Je uurprijs bepaal jezelf maar bedraagt in ieder geval minimaal            € 10,67 per uur. Er zijn verschillende aanvragen beschikbaar, van buitenschoolse tijden tot en met hele dagen.

Als gastouder:

- Ben je minimaal van volwassen leeftijd.

- Spreek je tijdens het werk Nederlands of (wanneer van toepassing) Fries.

- Laat je je voor aanvang van de werkzaamheden opnemen in het personenregister kinderopvang.       Uiteraard kunnen wij hierbij assisteren.

- Ben je in het bezit van minimaal het mbo-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn of je hebt een ander diploma op minimaal MBO2 niveau met een pedagogisch component.

- Ben je in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, of ben je bereid dit te behalen.

- Ben je voor langere tijd beschikbaar.


Gastouders zijn gedreven, en houden van het omgaan met kinderen. Ze zien het als een uitdaging om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.Wil je meer informatie? Neem gerust contact op.

Dat kan via Facebook, mail (info@gastouderbureaunoorderlicht.nl) of telefoon 0594-853977


06-12-2017

Personenregister, wat weten we al?


Waarom een personenregister? Samen werken wij aan een goed en veilige kinderopvang. Daarom is in 2013 al gestart met de continue screening van vaste medewerkers. Dit wordt begin 2018 uitgebreid naar alle medewerkers die een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten overleggen binnen de kinderopvang, dus inclusief stagiairs, vrijwilligers en iedereen die verder regelmatig bij de opvang betrokken is. Net als bij de continue screening wordt iedereen die in dit register is opgenomen dagelijks gescreend op nieuwe strafbare feiten die van invloed zouden kunnen zijn op het werken met kinderen. Mocht er uit het register een signaal komen dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd moet diegene een nieuwe VOG aanvragen. Mocht deze niet worden afgegeven dan is duidelijk dat diegene niet meer met de kinderen kan werken.Hoe werkt het? Alle medewerkers van Gastouderbureau Noorderlicht en alle gastouders, huisgenoten en vrijwilligers moeten zich in het nieuwe register inschrijven. Hiervoor dienen zij te beschikken over een DigiD en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. Inschrijving is de eerste vier maanden kosteloos, daarna bedragen de kosten € 12,00.Vrijwilligers of stagiairs vallen nu nog niet onder de continue screening. Het is daarom van belang dat zij zich zo snel mogelijk inschrijven. Zij moeten bij het inschrijven een VOG overleggen die niet ouder is dan twee maanden. Iedereen die al onder de continue screening valt heeft dus iets langer de tijd om zich in te schrijven. 


03-12-2017

Jaarlijks sinterjkaasfeest groot succes!


Voor het derde jaar op rij organiseerde Gastouderbureau Noorderlicht een groot sinterklaasfeest voor alle ouders en gastouders en hun (klein-, gast-), kinderen.

Het goed bezochte feest was een groot succes. De kinderen konden dansen op de muziek van de DJ, er waren pieten, snoepgoed en natuurlijk cadeau's. Sinterklaas heeft laten weten volgend jaar weer een gaatje vrij te maken in zijn agenda.


26-05-2017

Beperkte bereikbaarheid


Van 29-05-2017 tot en met 2-06-2017 zijn wij beperkt bereikbaar in verband met een korte break.

Wij zijn altijd bereikbaar via de mail op info@gastouderbureaunoorderlicht.nl

Telefonisch contact kan op dinsdagochtend, woensdag en vrijdag op 0594-85397702-03-2017

Thema avond taalontwikkeling


Op donderdagavond 2 maart organiseren wij, samen met de logopedisten van Sprekend Zuidhorn, een thema-avond over de taalontwikkeling bij kinderen.


Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere;

- Hoe verloopt de spraak- en taalontwikkeling normaal gesproken?

- Hoe kun je de ontwikkeling stimuleren?

- Hoe kun je signaleren als de ontwikkeling afwijkt?

- Welke apps zijn leuk om te gebruiken?

- Hoe kun je het beste voorlezen?

- Wanneer kun je het beste stoppen met het gebruik van een speen, en hoe doe je dit?


Er is ook ruimte voor eigen vragen. Eventuele vragen kunnen jullie hier alvast stellen.

De avond is kosteloos toegankelijk voor alle ouders en gastouders die aangesloten zijn bij Gastouderbureau Noorderlicht. Wel is het noodzakelijk om je van te voren op te geven.

Dat kan door te mailen naar info@gastouderbureaunoorderlicht.nl

De avond start om 19.30 uur met een inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur start de thema-avond.

Parkeren kan gratis en voor de deur.Adres: Hooiweg 2 in Zuidhorn


03-11-2016

Kinderopvangtoeslag omhoog in 2017


In 2017 stijgt de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang

van € 5,52 per uur naar maximaal € 5,75 per uur.

Benieuwd hoeveel u netto kwijt bent aan opvangkosten?

Hier kunt u een proefberekening maken.


23-03-2016

Eieren verven bij Gastouderbureau Noorderlicht


Op woensdagmiddag konden alle kinderen eieren komen schilderen

in ons pandje aan de Overtuinen in Zuidhorn.

Het was een gezellige middag met veel geklieder, ranja en chocola.

Spontaan kwam ook Johan van Welkom in Zuidhorn binnen.

Hij heeft een leuke sfeerimpressie gemaakt. Hier is deze te bezichtigen.11-02-2016

Jaaroverzichten beschikbaar in Portabase.


Ouders en gastouders kunnen onder het kopje downloads in hun Portabase account de jaaroverzichten terugvinden, downloaden, uitprinten of opslaan.

Wel zo handig!


30-10-2015

Gastouderbureau Noorderlicht met vlag en wimpel door inspectie!


Ons definitieve rapport van de gezamenlijke inspectie belastingdienst en GGD is binnen.

Met gepaste trots kunnen we vertellen dat wij ook bij deze uitgebreide en zware inspectie een 100% score hebben behaald! Voor wie hem doorkijken wil...rapport.

Kernwoorden, ook dit jaar, persoonlijk en betrokken


16-07-2015

Gastouderbureau Noorderlicht gesloten in verband met vakantie!


Van 20 juli 2015 tot en met 16 augustus 2015 is Gastouderbureau Noorderlicht beperkt geopend in verband met vakantie. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar. ( Behalve bij een noodgeval.)

Eventuele dringende zaken kunnen per mail gecommuniceerd worden.

info@gastouderbureaunoorderlicht.nl

Mail wordt met regelmaat gelezen.

Uiteraard dragen wij er zorg voor dat de facturatie en uitbetalingen geen vertraging oplopen.


28-05-2015

Gastouderbureau Noorderlicht ook in 2014 klachtenvrij!


Goed nieuws! Wij kregen bericht van de Zuid-Hollandse Centale Klachtencommissie Kinderopvang ( ZcKK) dat er ook in 2014 geen klachten zijn ontvangen over ons gastouderbureau, onze gastouders en medewerkers. Een resultaat om trots op te zijn! Ook de oudercommissie heeft geen klachten ontvangen. Een mooi resultaat dat aantoont dat onze ouders en gastouders tevreden zijn met elkaar en over Gastouderbureau Noorderlicht.


31-03-2015

Belangrijk bericht aangaande gebruik campingbedjes!


In het Warenwetbesluit staat dat kinderbedden en boxen ten tijde van de aankoop moeten zijn vergezeld van waarschuwingen voor mogelijke risico’s waaronder beklemmingsgevaar van kinderen bij te kleine matrassen. In de praktijk zijn deze gebruiksaanwijzingen meestal niet meer aanwezig. 

Vanuit GGD/GHOR Nederland wordt hierover het volgende gezegd: “Campingbedjes in de originele staat zijn toegestaan en veilig. Een - op het oog passende - extra matras in het campingbedje is niet veilig. De flexibele bedzijde zorgt voor een grotere ruimte die een mogelijke beknelling en verstikking kan veroorzaken.   

Waar letten wij op als toezichthouder ( GGD) bij gebruik van campingbedjes in de gastouderopvang? “De toezichthouder toetst niet of een bedje voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit.

Wel toetst de toezichthouder of de risico’s van het gebruik van een campingbedje voldoende zijn omschreven en geminimaliseerd d.m.v. de risico-inventarisatie en/of de gastouder zich bewust is van de risico’s.” 

Een aantal gastouders heeft aangegeven dat een campingbedje zonder extra matras niet comfortabel zou liggen voor de kinderen. 

Consument en Veiligheid merkt het volgende op: “Een campingbedje is bovendien niet bedoeld als permanente slaapplek, gebruik het alleen voor incidentele logeerpartijen en weekendjes weg.”

            Stichting Wiegendood zegt het volgende: “Een campingbedje is handig tijdens vakanties en logeren, maar niet geschikt voor permanent gebruik (zoals bijvoorbeeld voor kinderopvang door gastouders)”. 


10-03-2015

Thema-avond 'Gastouder en belastingen'


Gastouderbureau Noorderlicht organiseert op dinsdag 10 maart 2015 in samenwerking

met gastspreker Christel Renkema-Blok (fiscalist bij Administratiekantoor Rossing Briltil) een

thema-avond over 'Gastouder en Belastingen'.

Hoe moet ik mijn inkomsten uit gastouderopvang aangeven bij mijn aangifte Inkomstenbelasting?

Op welke manier kan ik mijn administratie het beste inrichten als gastouder?

Daarnaast zal er ook veel ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Toegang is gratis.

De avond wordt gehouden in de Balk zalencentrum.Het adres is de Gast 39, te Zuidhorn.

De avond start om 19.30 uur met een inloop met koffie en thee.

Om 20.00 uur start de thema-avond. Er is voldoende gelegenheid om gratis te parkeren.

Het is noodzakelijk om je op te geven.

Dit kan simpel door voor 6 maart een mailtje te sturen dat je komt en met hoeveel personen.

Een mail kan gestuurd worden naar info@gastouderbureaunoorderlicht.nl

We hopen jullie dan allemaal te zien!


28-02-2015

Afwezigheid


Komende week zijn wij tien jaar getrouwd. Dit gaan wij samen vieren...in Schotland.

Volgende week zijn wij dus niet bereikbaar.

Mocht u dringende zaken tegenkomen dan kunt u een mail sturen.

Deze wordt met enige regelmaat gelezen.

Maandag 9 maart zijn wij weer aanwezig.


27-01-2015

Thema-avond Kind en Voeding:


Op dinsdag 27-01-2015 organiseert gastouderbureau Noorderlicht in samenwerking met

gastspreker Eva Corpeleijn (onderzoeker UMCG) een thema-avond over 'Kind en Voeding'.

Wat heeft mijn (gast)kind nodig? Wat zijn goede keuzes?

Op verzoek van Eva Corpeleijn een klein opdrachtje voor die avond: Neem een pakje of fles

mee van drinken of een toetje dat u de (gast)kinderen vaak geeft of wat de

(gast)kinderen graag hebben (liever geen aanmaaksiroop).

Dan gaan we kijken hoeveel suiker erin zit.

Toegang is gratis.

De avond wordt gehouden in het cultureel centrum Zuidhorn en is

toegankelijk voor zowel gastouders als ouders.

De avond start om 19.30 uur met een inloop met koffie en thee.

Om 20.00 uur start de thema-avond. Er is voldoende gelegenheid om gratis te parkeren.


15-12-2014

Openingstijden tijdens de kerstvakantie.


Tijdens de kerstvakantie is gastouderbureau Noorderlicht gesloten.

Ook wij gaan van de feestdagen, elkaar en onze families genieten.

Mail wordt wel met enige regelmaat gelezen.

De facturatie zal geen vertraging oplopen en de normale verwerkingtijden gelden dan ook.


23-05-2014

Kinderopvangtoeslag in 2015 weer omhoog!


Goed nieuws voor kinderopvang en ouders: de kinderopvangtoeslag wordt in 2015 geïndexeerd. Dat betekent dat ouders, vergeleken met dit jaar, per uur iets meer kinderopvangtoeslag terug krijgen. Dit maakte minister Asscher van Sociale Zaken bekend.

De maximale vergoeding voor de gastouderopvang wordt € 5,48 per uur.

Momenteel bedraagt de maximale vergoeding € 5,37 per uur.


19-05-2014

Gastouderbureau Noorderlicht lanceert haar nieuwe logo!


Bij een frisse nieuwe start, in ons nieuwe pand, hoort ook een frisse nieuwe huisstijl en een nieuw logo.

In de nieuwsbrief, verzonden op 19-05-2014, hebben wij onze nieuwe huistijl bekend gemaakt en ons nieuwe logo gelanceerd.

De reacties zijn erg positief! Ons nieuwe logo is tevens te zien op de gevel van ons pand aan de Overtuinen 5 in Zuidhorn.6-12 april 2014

Week van het Jonge Kind!


De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Ouders kunnen in deze week in gesprek gaan met allen die betrokken zijn bij de opvoeding van hun kind(eren) om zo te laten weten wat voor hun belangrijk is. Het thema van deze week is ‘Early years are learning years’.

Gastouderbureau Noorderlicht besteedt extra aandacht aan dit onderwerp en heeft in samenwerking met Peuteractiviteitenweb een gratis thema verspreidt onder haar gastouders.


12-03-2014


Gastouderbureau Noorderlicht past haar opzegtermijnen aan!


In navolging van het advies van de branchevereniging Kinderopvang past ook

Gastouderbureau Noorderlicht haar opzegtermijnen aan.

Conform het advies worden de opzegtermijnen

teruggebracht van twee naar één maand.

Opzeggen kon al op elk moment van de maand.

Meer informatie? Klik hier!


22-01-2014

 

Gastouderbureau Noorderlicht opent een pand!

 

Gastouderbureau Noorderlicht opent een pand in het centrum van ‪Zuidhorn‬! In het pand zal ruimte zijn voor een klein kantoor en een open inloop voor ouders en gastouders. Ook zullen we voortaan onze thema avonden hier houden en willen we in de toekomst koffieochtenden organiseren. In de nabije toekomst zal de andere helft van het pand ook nog gebruikt gaan worden als speelgoedwinkel. We gaan dan mooi, kwalitatief, educatief, stevig en vooral leuk speelgoed verkopen.

Kijk hier voor meer informatie en foto's.

 

20-12-2013

 

Gastouderbureau Noorderlicht weer met vlag en wimpel door inspectie!

 

Op 20-12-2013 bereikte ons het goede nieuws dat ook in 2013 wij weer zijn goedgekeurd door de GGD. Trots, zijn we op wat wij bereikt hebben en de erkenning die wij hiervoor krijgen.

Dit zegt de inspecteur, onder andere, over gastouderbureau Noorderlicht;

"Er is hard gewerkt aan een "eigen gezicht" en alle protocollen e.d. zijn aangepast aan de nieuwe naam en de eigen werkwijze. De houder heeft veel contact met de gastouders en ouders. De houder heeft een duidelijke visie en heeft het gastouderburau dit jaar naar een "volwassen vorm " gebracht."

Lees hier het hele rapport.

 

12-12-2013

 

Kinderopvang toeslag 2014

 

Kinderopvangtoeslag 2014: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.Gaan uw kinderen in 2014 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl


Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl