Informatie

Uw kind, het stralend middelpunt!

 

Waar moet een gastouder allemaal aan voldoen?

 

Denk je erover om gastouder te worden? Vanuit de wet worden er een aantal eisen gesteld aan gastouders. Ook wij hebben een aantal voorwaarden voordat je als gastouder aan de slag kunt.

 

Eisen aan gastouders:

 

Je bent aangesloten bij een gastouderbureau.

 

Je bent 18 jaar of ouder.

 

Tijdens het werk spreek je Nederlands, Fries of een andere erkende Nederlandse streektaal. Als de opgevangen kinderen tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld kinderen van expats), mag je een andere taal spreken.

 

Je moet voordat je start met de werkzaamheden als gastouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen aan het gastouderbureau. De VOG mag op dat moment niet ouder zijn dan 2 maanden. Als je thuis kinderen opvangt, moeten je huisgenoten van 18 jaar of ouder ook een VOG hebben.

 

Als 1 of meer van je eigen kinderen onder toezicht staan van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, kun je geen gastouder zijn.

 

Je bent geen eigenaar van een gastouderbureau. Eigenaren mogen niet als gastouder werken.

 

Je moet in het bezit zijn van minimaal het mbo-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn of je hebt een ander diploma waarmee je ook voldoet aan de deskundigheidseisen die de wet stelt.

 

Je moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

 

De opvanglocatie moet aan de geldende veiligheidseisen voldoen. Ook moet deze hygiƫnisch zijn.

 

Je bent voor langere tijd beschikbaar.

 

Gastouders zijn gedreven, en houden van het omgaan met kinderen. Ze zien het als een uitdaging om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

 

 

Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl