Informatie

Uw kind, het stralend middelpunt!

 

Waar moet een gastouder allemaal aan voldoen?

 

Denk je erover om gastouder te worden? Vanuit de wet worden er een aantal eisen gesteld aan gastouders. Ook wij hebben een aantal voorwaarden voordat je als gastouder aan de slag kunt.

 

Eisen aan gastouders:

 

Je bent aangesloten bij een gastouderbureau.

 

Je bent 18 jaar of ouder.

 

Tijdens het werk spreek je Nederlands, Fries of een andere erkende Nederlandse streektaal. Als de opgevangen kinderen tijdelijk in Nederland wonen (bijvoorbeeld kinderen van expats), mag je een andere taal spreken.

 

Je moet voordat je start met de werkzaamheden ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang. Hier kun je je inschrijven met een Verklaring Omtrent het Gedrag die niet ouder is dan twee maanden. Indien je gastouder in je eigen woning wilt worden dienen ook alle huisgenoten en structureel aanwezige personen in dit register opgenomen te worden. ( https://personenregisterkinderopvang.duo.nl)

 

Als 1 of meer van je eigen kinderen onder toezicht staan van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, kun je geen gastouder zijn.

 

Je bent geen eigenaar van een gastouderbureau. Eigenaren mogen niet als gastouder werken.

 

Je moet in het bezit zijn van minimaal het mbo-2 diploma Helpende (Zorg en) Welzijn of je hebt een ander diploma waarmee je ook voldoet aan de deskundigheidseisen die de wet stelt. (https://wetten.overheid.nl/BWBR0017252/2019-01-01#Paragraaf4)

 

Je moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Dit is eventueel gemakkelijk te behalen.

 

De opvanglocatie moet aan de geldende veiligheidseisen voldoen. Ook moet deze hygiƫnisch zijn.

 

Je bent voor langere tijd beschikbaar.

 

Gastouders zijn gedreven, en houden van het omgaan met kinderen. Ze zien het als een uitdaging om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.

 

 

Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl