Over ons

Uw kind, het stralend middelpunt!

Wie zijn wij?

Onze medewerkers, wonend en werkend in het Westerkwartier, zijn beide pedagogisch geschoold en hebben ervaring in het

werken met kinderen. Misschien nog

belangrijker, zij zijn zelf vader of moeder.

Zij weten dus als geen ander hoe het is

om je kind naar de opvang te brengen.

Ook voor hen geldt, als je kind op de

goede plek zit, dan kun jij met een gerust

gevoel aan het werk.

 

 

 

Als zij een opvanglocatie controleren

is de belangrijkste vraag dan ook

"Zou ik mijn eigen kind hier met een gerust

gevoel naar toe brengen?" En ook andersom,

"zit een gastouder lekker in haar vel of kunnen

wij iets doen om haar te ondersteunen?"

Want alleen als een gastouder zich prettig

voelt kan zij goed voor de kinderen zorgen.

 

Dit uit zich in korte lijnen en veel persoonlijk contact. Wij houden van het werken met mensen en kinderen. Dat is dus ook waar wij ons het liefst mee bezig houden. Kinderen naar de juiste plek begeleiden, ouders en gastouders ondersteunen waar nodig en zodoende de kinderen zien ontwikkelen tot volwaardige, stevig in hun schoenen staande persoonlijkheden. Dat is waar wij ons met hart en ziel voor inzetten!

 

Gastouderbureau Noorderlicht levert kwaliteit

Uiteraard vinden wij het belangrijk om kwaliteit te leveren. Het gaat immers over uw kind!

Elk jaar worden wij gecontroleerd door de GGD.

Afgelopen jaar zijn wij volledig goedgekeurd en daar zijn wij bijzonder trots op.

Hier kunt u het inspectierapport 2017 rustig nalezen.

 

Gastouderbureau Noorderlicht is aangesloten bij de geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie die, indien er een conflict dreigt, bemiddelt tussen ons bureau en de gast- of vraagouder. Een prettig idee!

Vorig jaar zijn er geen klachten geweest over onze gastouders, medewerkers en ons gastouderbureau. Dat kunt u nalezen in het klachtenverslag 2016.

Ons klachtenregelement, de klachtenvrijbrieven van de ZcKK en het jaarverslag vindt u tevens onder het kopje documenten.

Met ingang van 2017 is de jaarlijkse verplichting tot het klachtenjaarverslag vervallen, als er in dat jaar geen klachten zijn geweest. Ook in 2017 heeft Gastouderbureau Noorderlicht geen klachten ontvangen. Er is dus geen klachtenjaarverslag gemaakt. Goed nieuws!

 

Ook beschikt Gastouderbureau Noorderlicht over een actieve en betrokken oudercommissie waar ouders indien nodig met vragen en opmerkingen naar toe kunnen.

De oudercommissie denkt mee over de meest uiteenlopende zaken zoals, beleid, prijzen en pedagogische kwaliteit. Onze oudercommisie is aangesloten bij BOink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. Hierdoor mogen alle ouders van Gastouderbureau Noorderlicht kosteloos gebruik maken van de diensten van Boink.

 

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Hier blijven wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en bewaken wij de kwaliteit van de gastouderopvang samen met collega's.

 

Gastouderbureau Noorderlicht werkt samen met verschillende partners om de kwaliteit van haar opvanglocaties en een gezonde ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te garanderen. Zo zijn wij bijvoorbeeld aangesloten bij Zorg voor Jeugd Groningen.

Een handig middel waarmee verschillende betrokken hulpverleners elkaar makkelijk kunnen vinden. Of waarmee wij, in geval van zorgen omtrent de ontwikkeling, makkelijker kunnen doorverwijzen naar experts.

 

Wij vinden privacy belangrijk. Lees hier hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inloggen Portabase

Gast- en vraagouders met een account in Portabase kunnen hieronder inloggen om uren te registreren of urenregistraties in te zien:

Gastouderbureau Noorderlicht, Waterkers 14, 9801 LT Zuidhorn, 0594-853977/06-83563971, info@gastouderbureaunoorderlicht.nl